Batch Image Resizer

Batch Image Resizer

Batch Image Resizer là một vũ chưa danh ảnh optimizer và resizer công cụ
Người dùng đánh giá
3.9  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.3
Phiên bản mới nhất:
5.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 15 giải thưởng
Batch Image Resizer là một vũ chưa danh ảnh optimizer và resizer công cụ. Anh có thể nhập bất cứ jpg, bmpname, tiff, tin, gif, wmf hay emf ảnh, thay đổi kích cỡ của nó dùng tập kích cỡ, xoay, xoay hay vụ mùa nếu mong muốn dùng nhanh và nhẹ nhàng thôi, các công cụ. Batch Image Resizer cho phép nhập nhiều ảnh, để ảnh danh sách ở một lần. Anh có thể đổi chiều rộng và chiều cao của ảnh cực sử dụng một chiếu bar. Xem thử ảnh làm thay đổi kích cỡ quá trình dễ dàng hơn và rõ ràng.
Batch Image Resizer không giống nhau phức tạp ảnh optimizers đó sẽ lẫn lộn về những công cụ và cái nút. Chỉ nhập một hình ảnh, điều chỉnh thiết lập như xoay, cắt hoặc lật, xác định mục lưu xử lý ảnh và đó là tất cả. Thêm vài tính năng của những công cụ này là của nó 7 Xây dựng-trong chế độ phân giải:: Thấp, Cao Độ, Bicubic, hàng Xóm Gần nhất, bộ chỉ huy Độ, và bộ chỉ huy Bicubic và ảnh tự do của ảnh hầu như không tìm thấy trong danh imaging công cụ. Anh cũng có thể thay đổi cuộc cách mạng của ảnh bởi resampling (đổi dpi).
Đơn giản, Batch Image Resizer có thể là một câu trả lời tốt hơn cho ảnh optimization và thay đổi kích cỡ.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac